Elektros ūkis

UAB LUKMINTA  teikia elektros ūkio ir įrenginių techninės priežiūros, remonto, bei elektros instaliavimo ir varžų matavimo paslaugas.

Mes Jums galime:
1. Pildyti reikiamą dokumentaciją ir žurnalus.
2. Organizuoti aprūpinimą ženklais ir žurnalais.
3. Informuoti apie priimtus naujus normatyvinius dokumentus elektros srityje.
4. Atlikti elektros įrenginių apžiūras paslaugų teikimo sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.
5. Teikti pasiūlymus apsaugos nuo elektros būklei gerinti.
6. Teikti pasiūlymus dėl elektros įrenginių efektyvesnio naudojimo.
7. Remontuoti elektros įrenginius.
8. Organizuoti varžų matavimus ir elektros maitinimo schemų sudarymą.
9. Atlikti kitus pagal techninius reglamentus privalomus techninės priežiūros darbus.